Małżeństwo z obcokrajowcem
29-01-2011

 
© Nathan Allred - Fotolia.comEmigracja zarobkowa Polaków, którą mamy okazję obserwować już od kilku lat, a także stale rosnąca liczba cudzoziemców, którzy postanowili ułożyć sobie życie w naszym kraju przynoszą za sobą stały wzrost liczby małżeństw mieszanych – Polki słyną przecież w świecie ze swej urody i gospodarności, a i my chętnie wybieramy na życiowych partnerów zamożnych i statecznych Niemców, Skandynawów czy Anglików.

 
Zawarcie małżeństwa z obcokrajowcem wymaga jednak załatwienia wielu formalności – różnych w zależności od tego gdzie i jaki chcemy wziąć ślub.

W Polsce możecie wziąć ślub cywilny w USC lub tzw. konkordatowy w kościele. W obu przypadkach musicie złożyć następujące dokumenty:

- osoba z Polski składa pisemne oświadczenie, że nie ma żadnych przeszkód, że może wziąć ślub, odpis aktu urodzenia oraz dowód osobisty.

- obcokrajowiec przedstawia ważny paszport, odpis aktu urodzenia, dokument potwierdzający, że zgodnie z prawem obowiązującym w jego kraju może wstąpić w związek małżeński lub zgodę polskiego sądu rodzinnego na zawarcie małżeństwa oraz – w przypadku, gdy był/była już w związku małżeńskim – przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego wyrok rozwodowy.

Jeśli zamierzacie wziąć ślub konkordatowy, musicie przedstawić także zaświadczenie o odbyciu nauk przedmałżeńskich – możecie w nich uczestniczyć wspólnie, lub każde w swojej parafii. Oboje musicie przedłożyć także zaświadczenia o tym, że byliście ochrzczeni i bierzmowani, jeśli zaś jedna ze stron nie jest katolikiem, musi wyrazić zgodę na zawarcie ślubu w kościele katolickim.

Jeżeli chcecie wziąć ślub za granicą możecie zrobić to zarówno w polskim konsulacie, jak i w miejscowym USC. W pierwszym przypadku przedstawiacie takie same dokumenty, jak w polskim USC oraz ważne paszporty. Jeśli chcecie pobrać się w miejscowym urzędzie, najlepiej sami zorientujcie się, jakie dokumenty będą wam potrzebne.

Po ślubie musisz powiadomić polskie USC o zmianie stanu cywilnego, przedstawić oryginał aktu małżeństwa (wraz z tłumaczeniem) oraz dowód osobisty. Załatwianie tych formalności ominie cię tylko wówczas, gdy wzięliście ślub w polskiej placówce dyplomatycznej, bo w tym przypadku zrobią to za ciebie urzędnicy.
 

Autor:Adrianna Buniewicz
Źródło:()

Wydrukowano ze strony http://www.malzenstwo.kobiety.net.pl/71,0,Malzenstwo-z-obcokrajowcem,877.html

Copyright © Com-Media 2006